Regler for konkurrencen Bordeaux Lufthavn ”Vinfestivalen i Bordeaux”

Regler for konkurrencen Bordeaux Lufthavn ”Vinfestivalen i Bordeaux” fra den 2. maj til den 30. maj 2023

ARTIKEL 1 – ARRANGØRER

Bordeaux Lufthavn, hvis hovedsæde ligger i lufthavnen i Bordeaux Mérignac, Cidex 40, 33700 Mérignac, Frankrig, organiserer fra mandag den 2. maj til fredag den 30. maj 2023 kl. 23.59 en gratis konkurrence uden købspligt. Vinderen af konkurrencen “Vinfestivalen i Bordeaux”, der er organiseret i samarbejde med turistkontoret ”Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole” og flyselskabet Easyjet, vil blive udtrukket ved lodtrækning.

ARTIKEL 2 – DELTAGERE

For at deltage skal du være minimum 18 år og have en internetforbindelse og en gyldig mail adresse. Personale, der arbejder for arrangørerne (Bordeaux Lufthavn, turistkontoret ”Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole” og flyselskabet Easyjet), og deres familier kan ikke deltage. I overensstemmelse med gældende lovgivning og regler forbeholder Bordeaux Lufthavn sig retten til at udelukke en deltager, hvis følgende betingelser ikke overholdes, hvis der er fejl i de personlige oplysninger eller hvis det viser sig, at deltageren har tilmeldt sig under flere forskellige identiteter.

ARTIKEL 3 –BETINGELSER FOR TILMELDING

Vinderen vil blive udtrukket ved lodtrækning. Præmien er:

·   2 tur/retur flybilletter til 2 personer på økonomiklasse fra Kastrup til Bordeaux med Easyjet og 2 billetter til Vinfestivalen i Bordeaux.

3.1. Deltagerne af konkurrencen kan kun tilmelde sig en gang (samme navn, samme bopæl og samme mailadresse).

3.2. Deltagerne skal udfylde formularen på Facebook på internettet https://fb.me/1KtzMyJfIbE2aFQ // https://fb.me/r3yu6vYBy2asT4Z mellem den 2 maj og den 30. maj 2023 kl. 23.59.

3.3. Deltagerne skal ved tilmeldingen give følgende personlige oplysninger i formularen: Civilstand, efternavn, fornavn, mailadresse, bopæl og mobilnummer. Desuden skal de præcisere, om de ønsker at modtage informationer fra Bordeaux Lufthavn (newsletters) og at de accepterer betingelserne for at deltage.

ARTIKEL 4 – REKLAME

Konkurrencen vil blive annonceret via en kampagne på de sociale netværk (Facebook og Instagram).

ARTIKEL 5 – PRÆMIE

Præmien, udlovet af turistkontoret ”Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole” og flyselskabet Easyjet, er:

- 2 round trip tickets for two people, from Copenhagen to Bordeaux by easyJet, 2 passes for the Wine Festival:

 • 1 small bag in the cabin per person included 
 • 1 hold bag per person included
 • Transfers not included 
 • Airport taxes included
 • Cancellation and changes not allowed
 • Flights are non-transferable
 • Tickets cannot be changed or refunded
 • Winner and companion must fly together, on the same plane, on the same dates. Under no circumstances will tickets be booked separately.
 • Tickets valid for flights from June 23 to June 26, 2023. 
 • Tickets are non-transferable, non-changeable after issuance and the value of the prize cannot be redeemed for cash or any other goods or services
 • If the winner does not use these tickets within the allotted time, the prize will be lost.

ARTIKEL  6 – LODTRÆKNING AF VINDER

Vinderen vil blive udtrukket ved lodtrækning i selskabet, der organiserer konkurrencen, den 31. maj 2023 af Mathilde Lemarie, ansvarlig for webmarketing i Bordeaux Lufthavn, cidex 40, 33700 Mérignac, Frankrig.

En vinder vil modtage præmien i sin helhed.

Efter lodtrækningen vil vinderen modtage en bekræftelse pr mail.

Hvis vinderen ikke svarer eller ikke benytter præmien, vil den blive annuleret og ikke længere blive udlovet.

Vinderen vil modtage en bekræftelse per mail, der forklarer, hvordan billetterne skal reserveres.

Vinderen er indforstået med, at hans/hendes personlige oplysninger vil blive kontrolleret (identitet, slægtskab, bopæl, mail- og/eller Internetadresse). Enhver falsk oplysning mht identitet eller adresser vil medføre, at vinderens deltagelse(r) i konkurrencen annuleres.

ARTIKEL 7 – BETINGELSER ANGÅENDE PRÆMIEN

Vinderen kan under ingen omstændigheder sælge præmien eller få dens værdi refunderet. Præmien kan ikke ændres eller byttes. Dette vil medføre, at den vil blive annuleret og/eller at Bordeaux Lufthavn vil forlange skadeserstatning med renter og omkostninger.

Bordeaux Lufthavn vil ikke kunne drages til ansvar for begivenheder, der måtte indtræffe som følge af anvendelsen af præmien.

Vinderen kan under ingen omstændigheder anmode om, at præmien ombyttes til penge, goder eller andre præstationer til en tilsvarende værdi.

ARTIKEL 8 – STRIDSSPØRGSMÅL OG ANSVAR  

Bordeaux Lufthavn vil under ingen omstændigheder kunne holdes til ansvar for:

- en virus, en bug, en uaftoriseret persons handlinger, bedrageri og/eller tekniske problemer, tilfælde af force majeure eller begivenheder, der er uden for deres kontrol (denne liste er ikke komplet).

- et teknisk problem, der medfører at deltagerne ikke kan logge sig ind, mister deres tilmelding eller at deres tilmeding bliver forsinket, en ukorrekt mail, der måtte blive afsendt, eller en deltagers ufuldstændige indtastning af personlige oplysninger på Internet.

- enhver forkert eller ukorrekt oplysning fra en bruger af Internetsiden eller af et hvilket som helst system eller program forbundet med konkurrencen eller brugt af konkurrencearrangørerne.

- et problem forbundet med brugen af en computer, adgang til Internet eller telefon eller et hvilket som helst andet teknisk problem.

Bordeaux Lufthavn fratager sig ansvaret for ethvert problem og/eller uheld og særligt enhver skade, der måtte forekomme i forbindelse med benyttelsen af præmien.

Bordeaux Lufthavn kan derfor ikke drages til ansvar for eventuelle virusser eller for indtrængen af en udeforstående person i konkurrencedeltagernes computersystem.

Bordeaux Lufthavn kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for en funktionsforstyrrelse eller en dårlig præstation i forbindelse med benyttelsen af præmien.

Bordeaux Lufthavn fratager sig ethvert ansvar, hvis de i tilfælde af force majeure, begivenheder uden for deres kontrol eller hvis omstændigerne berettiger det, ser sig nødsaget til at forkorte, forlænge, udskyde eller ændre konkurrencebetingelserne eller til at annulere konkurrencen, hvis dette er nødvendigt.

Bordeaux Lufthavn kan ikke drages til ansvar for et hvilket som helst problem, der måtte opstå i forbindelse med benyttelsen af præmien.

ARTIKEL 9 – OMKOSTNINGER FOR DELTAGERNE

Da tilbudenne på service og teknik på nuværende tidspunkt gør, at visse leverandører af Internetforbindelse leverer deres kunder en connexion, der er gratis eller til en fast pris, er det udtrykkeligt vedtaget, at enhver adgang til konkurrencen, på Bordeaux Lufthavns Facebook profil, via en forbindele, der er gratis eller til en fast pris (her i blandt connexion via kabel, ADSL, optisk fiber eller en specialiseret forbindelse) under ingen omstændigheder giver ret til en godtgørelse, idet abonnementet på adgang til internet så fald er genstand for en kontrakt mellem Internetleverandøren og brugeren. Brugerens adgang til internetsiden og tilmelding til konkurrencen vil derfor ikke involvere andre udgifter eller omkostninger.

ARTIKEL 10 – BRUG AF INTERNET

Tilmeldingen til denne konkurrence forudsætter et kendskab til og godkendelse af Internet og dets begrænsninger, særligt vedrørende de tekniske aspekter, reaktionstid ved søgning, spørgsmål eller overførelse af data, risiko for afbrydelser og generelt forbundne risici med enhver connexion og overførelse pr internet, manglende beskyttelse af visse data mod eventuelt tyveri og risici for pådragelse af eventuelle virusse, der cirkulerer på netværket.

Bordeaux Lufthavn vil ikke kunne drages til ansvar for skader, hverken materielle eller immaterielle, som deltagerne måtte pådrage dem, deres edb-udstyr eller de oplagrede data, ej heller eventuelle konsekvenser, som måtte opstå til skade for brugernes personlige, erhversmæssige eller merkantile aktiviteter.

Bordeaux Lufthavn kan derfor heller ikke drages til ansvar for, hvis en eller flere deltagere ikke kan logge sig ind på lufthavnens hjemmeside, ikke kan deltage på grund af en teknisk defekt eller støder på et problem på grund af høj aktivitet på nettet. Det er vigtigt at huske, at Internet ikke er et beskyttet netværk. Med henblik på at personliggøre hjemmesiden, at gøre det lettere at skaffe adgang til de forskellige elementer og at bevare det opnåede niveau kan en cookie blive integreret i konkurrencedeltagerens harddisk.

Denne cookie har udelukkende til formål at registrere informationer med hensyn til surfing på Bordeaux Lufthavns hjemmeside, her i blandt elementerne vedrørende konkurrencen, og at bevare informationer angående brugerens deltagelse i konkurrencen (dato og tidspunkt for connexionen, besøgt hjemmeside samt dato, tid og sted for klik, osv.).

ARTIKEL 11 – BEDRAGERI

Bordeaux Lufthavn reserverer sig retten til på enhver vis at følge op på ethvert forsøg på manglende overholdelse af dette regelsæt, særligt i fald af vidergivelse af falske oplysninger eller forsøg på bedrageri af enhver art.

Deltagelse i konkurrence indebærer en fuldstændig accept af dette regelsæt.

Bordeaux Lufthavn vil alene afgøre ethvert stridsspørgsmål vedrørende konkurrencen og dens regelsæt i samarbejde med en foged. Der vil ikke blive svaret på nogen telefoniske eller skriftlige anmodninger angående fortolkning eller anvendelse af dette regelsæt, konkurrencens sammensætning og betingelser eller vinderlisten. I fald et stridsspørgsmål skulle opstå, er den eneste acccepterede kommunikationsform et anbefalet brev med anerkendelse af modtagelsen.

Hvis omstændighederne måtte kræve det, forbeholder Bordeaux Lufthavn sig retten til af forkorte, forlænge, ændre eller annulere denne konkurrence i henhold til artikel 12. Lufthavnen vil i så fald ikke blive stillet til ansvar.

Bordeaux Lufthavn informerer hermed deltagerne, at den gør brug af alle nødvendige tekniske midler med henblik på at ikraftsætte ovennævnte regler.

ARTIKEL 12 – BEVISKLAUSUL

Med undtagelse af åbenlyse fejl er det fastlagt at data fra Bordeaux Lufthavns konkurrencesystemer har beviskraft i alle stridsspørgsmål vedrørende connexion og edb-behandling af de nævnte data vedrørende konkurrencen.

ARTIKEL 13 – KOMPETENCETILDELING

Deltagerne er underkastet den franske lovgivning for spil og konkurrencer. Ethvert stridsspørgsmål, der ikke kan løses mindeligt, vil blive videregivet til den kompetente domstol i henhold til den franske civillovgivning.

ARTIKEL 14 – EDB OG RETTIGHEDER

Informationer givet af deltageren ved tilmeldingen til konkurrencen og registreret af Bordeaux Lufthavn (civilstand, efternavn, fornavn, bopæl og andre personlige oplysninger så som mail-adresse) er nødvendige for at deltage i konkurrencen og for eventuelt at kunne modtage præmien. Alle informationer omkring navn indhentet i denne konkurrence vil blive behandlet i henhold til den franske EDB-lovgivning “Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée“. Deltagerne i denne konkurrence samt deres værger, hvis de er mindreårige, har i helhold til artikel 27 i denne lov adgang til at rette de informationer, som vedrører dem. Deltagerne er hermed gjort opmærksomme på, at deres personlige oplysninger eventuelt kan blive videregivet til Bordeaux Lufthavns samarbejdspartnere inden for turistsektoren.

Deltagerne har til hver en tid adgang til at rette og/eller slette oplysninger, som vedrører dem, og kan sende deres anmodning til følgende adresse:

Aéroport de Bordeaux

Service Communication

Grand jeu Fête du vin

Cidex 40

33700 Mérignac

Frankrig

Tlf.:+33 (0)5 56 34 50 50

ARTIKEL 16 – REKLAMER OG VINDEREN

Ved at tilmelde sig konkurrencen accepterer vinderen, at hans/hendes efternavn, fornavn og foto vil kunne blive anvendt i alle reklamekampagner og salgsfremmende aktiviteter vedrørende denne konkurrence i Frankrig inklusiv landets oversøiske områder i 1 år fra lodtrækningen, og uden at brugen af disse oplysninger vil give adgang til andet end den angivne præmie.

Hvis vinderen ikke ønsker at være en del af denne kommunikation, har han/hun mulighed for at give sig til kende.

ARTIKEL 17 – INFORMATION OM KONKURRENCEREGLERNE

Det fulde regelsæt er på Bordeaux Lufthavns hjemmeside og vil være tilgængeligt på et hvilket som helst tidspunkt under kampagnen. Enhver tilmelding til konkurrencen "Vinfestivalen i Bordeaux" medfører, at deltageren fuldt ud accepter dette regelsæt. Denne accept afgives, idet deltageren klikker på "valider" / "godkendt" i slutningen af tilmeldingsformularen.

Regelsættet kan sendes til alle, der anmoder om det. Anmodningen, som skal sendes med posten og inkludere personens efternavn, fornavn og bopæl, skal adresseres til: Aéroport de Bordeaux, Service Communication, Jeu Fête du vin, Cidex 40, 33700 Mérignac, Frankrig.

(Porto-omkostninger vil ikke blive refunderet).

Enhver mundtlig eller telefonisk henvendelse vedrørende konkurrencen og fortolkningen eller anvendelsen af dette regelsæt vil ikke blive besvaret.

Selskabet bag organisationen af konkurrencen forbeholder sig retten til at kontrollere korrektheden i informationerne angivet i vinderens tilmeldingsformular inden overdragelse af præmien.

Vinderen vil særligt kunne blive bedt om at bevise, at han/hun var myndig på datoen for lodtrækningen, da vinderen ellers risikerer, at hans/hendes tilmelding vil blive annuleret og præmien givet til en anden deltager per lodtrækning. Ethvert stridsspørgsmål med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af dette regelsæt vil forinden blive overgivet til arrangørerne, hvis beslutning straks vil blive gjort gældende.

Tilføjelser eller ændringer i dette regelsæt kan eventuelt blive offentligtgjort i løbet af kampagnen, via pressen eller plakatopslag. De vil blive betragtet som annekser til dette regelsæt.

ARTIKEL 18 – LITTERÆR OG KUNSTNERISK OPHAVSRET

I henhold til lovgivningen vedrørende litterær og kunstnerisk ophavsret er reproduktioner og genfremstillinger af hele eller dele af elementerne i denne konkurrence strengt forbudt.

De mærker, der er nævnt, er indregistrerede af deres respektive ejere.

Uddrag af regelsættet

Gratis konkurrence uden købspligt, organiseret af Bordeaux Lufthavn, fra den 2. maj til den 30. maj 2023 kl. 23.59. Deltageren kan tilmelde sig ved at udfylde formularen med sine personlige oplysninger på Bordeaux Lufthavns sociale netværk: https://fb.me/1KtzMyJfIbE2aFQ // https://fb.me/r3yu6vYBy2asT4Z